ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM KONTEMPORER > Pembaharu > Syah Abdurrahim

 
 
 
 
 
 
 
 

Syah Abdurrahim

 
SYAH ABDURRAHIM (W. 1131 H)
 
     Sufi dan ulama besar di India pendiri madrasah Rahimia, yang dikemudian hari memegang peranan penting dalam perjuangan dan pembaharuan Islam di tengah kemunduran di anak benua itu.
     Ayahnya, Syaikh Wajihuddin, perwira tinggi dari ketentaraan Kaisar Jehangir dan pembantu Aurangzeb dalam perebutan tahta. Ia mempunyai putra, Syah waliyullah, yang mempunyai peranan yang amat penting dalm pembaharuan di India.
    Sebagai ulama besar ia ikut serta dalam membantu menyusun Fatwa-I-Alamgir, buku tebal mengenai hukum Islam. Ia mempunyai reputasi yang tinggi, selalu menolak undangan istana dan mengabdikan dirinya untuk organisasi dan pengajaran pada madrasah Rahimia yang ia dirikan. Di madrasah inilah dikemudian hari muncul tokoh-tokoh pembaharu dan mujahid besar di tanah India, diantaranya : Syah Waliyullah (anaknya sendiri), seorang tokoh pembaharuan Islam yang sangat berpengaruh, Syah Abdul Aziz (cucunya), Syed Ahmad Bareli (seorang mujahid besar), demikian juga Maulivi Abdul Haiy, dan Ismail Syahid.
    Tentang ajaran syah Abdurrahim ini (dan juga kakaknya) intinya adalah usaha untuk menemukan jalan bersama bagi para filsuf muslim (para sufi dan mutakalimin) dan para fuqaha (ahli hukum Islam).
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda