ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM KONTEMPORER > Intelektual Kontemporer > Musthafa Abdul Raziq

 
 
 
 
 
 
 
 

Musthafa Abdul Raziq

 
 
MUSTHAFA ‘ABDUL RAZIQ
 
      Salah seorang murid utama Muhammad Abduh dan pernah menjadi rektor (syaikh) Al Azhar.
     Ia merupakan seorang alim besar yang luas penyelidikannya. Ia pernah menjadi mentri urusan wakaf, kemudian menjadi rektor Al Azhar (sebagai ganti Al Maraghi).
     Diwaktu mudanya ia belajar di Eropa (Universitas Sarbone, Prancis), dan mendalami filsafat barat sampai mendapat gelar doktor. Ketika kembali lagi ke Mesir, ia tinggalkan pakaian cara barat kemudian dilekatkannya jubahnya kembali.
    Ia meninggal dunia di zaman perang dunia ke-2, dan meninggalkan banyak karangan tentang filsafat islam, tasauf dan fiqih, dengan pandangan dan penyelidikan yang seksama.
 
Karya
·         Encyclopedia Islam
·         Failasuf Arab Wa Al Muallim Al Tsani
·         Tamhid Li Tarikh Al falsafah Al Islamiyyah

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda