ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA > Tokoh Pembaharuan awal > Ibrahim Musa, Syekh

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibrahim Musa, Syekh

 
IBRAHIM MUSA, Syekh, (1301-    H/ 1884-       M),
 
 Salah seorang yang berjasa dalam pembaharuan di Minangkabau. Ia adalah pendiri Sumatra Thawalib Parabek.
    Pada mulanya ia belajar pada ulama-ulama Minangkabau (1313-1320 H / 1895-1902 M), kemudian pergi ke Mekah selama 8 tahun (1320-1328 H). Gurunya ketika di Mekah diantaranya: Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syaikh Ali dan lain-lain.
    Pada tahun 1910 M, ia mengajar di surau Parabek secara berhalaqah. Pada tahun 1921 M, ia mendirikan Sumatra Thawalib dan mengubah sistem berhalaqah menjadi sistem berkelas (seperti sekolah umum zaman Belanda, yang terdiri dari 7 kelas: kelas 1 hingga kelas 7). Pada tahun 1940 M, ia mendirikan Kulliyatud diyanah di parabek dibawah pimpinan Bustami Abdul Ghani, yang mempunyai 3 kelas sebagai lanjutan kelas 7 thawalib. Dalam Kulliyatud diyanah ini selain ilmu agama juga diajarkan ilmu umum.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda