ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA > Penyair & Budayawan > Rosihan Anwar

 
 
 
 
 
 
 
 

Rosihan Anwar

 
ROSIHAN ANWAR (1922-    M)
 
     Seorang pengarang, wartawan dan juga kolumnis asal  Minangkabau (Sumatra barat).
      Lahir di Kubang nan Dua, Sumatra Barat pada Mei 1922 M. Pendidikan His dan Mulo di Padang, dan AMS di Yogyakarta.
     Pengalamannya dalam bidang jurnalistik dirintisnya ketika era Jepang, ketika ia menjadi reporter Asia raya, dan setelah kemerdekaan menjadi redaktur pertama Merdeka. Pada tahun 1948 ia mendirikan dan memimpin Pedoman, dan terkenal dengan gaya penulisannya yang lincah.
     Dalam kariernya, ia pernah menjadi ketua PWI, Direktur program karya latihan wartawan, Anggota pengurus Asian Mass Comunication Research and Information, Anggota MPR (1973-1978). Ia juga merupakan salah seorang pendiri Perfini, anggota dewan film nasional dan juga sebagai juri pemilihan film-film nasional terbaik.
 
 
Karya
 • Ke Barat dari Rumah (1952)
 • India dari Dekat (1954)
 • Dapat Panggilan Nabi Ibrahim (1959)
 • Islam dan Anda (1962)
 • Masalah Masaalah Modernisasi (1965)
 • Novel Raja Kecil (1967)
 • Sejarah Pergerakan Nasional dan Islam (1972)
 • Ikhwal Jurnalistik (1974)
 • Kisah-kisah Zaman Revolusi (1975)
 • Demi Da’wah (1976)
 • Kisah-kisah Jakarta Menjelang dan Sesudah Proklamasi (1977)
 • Profil Wartawan Indonesia (1977)
 • Ajaran dan Sejarah Islam Untuk Anda. Buku ini menguraikan pokok-pokok akidah, syariah, akhlak dan filsafat Islam disambung dengan sejarah Islam dari zaman klasik hingga pembaharuan di abad ke-20 M. Buku ini dikemas dengan gaya perbincangan.
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda