ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA > Penguasa > Baabullah, Sultan

 
 
 
 
 
 
 
 

Baabullah, Sultan

 
BAABULLAH, Sultan, (1518-      M),
    
       Penguasa (sultan) Ternate yang ke-25, penakluk imperialis Portugis di Maluku.
      Lahir di Ternate, Maluku, 10 Februari 1528 M. Ia merupakan generasi ke-5 dari sultan Zainal Abidin (1485-1500 M), sultan Bayanullah (1500-1522M), sultan Maharani Noekilla (1522-1532 M), sultan Tabarija (1532-1536 M), dan sultan Chairun Janil (1536-1570 M).
     Sebagai putra raja, sejak kecil ia telah dididik baik masalah keagamaan maupun militer secara ketat oleh orang-orang yang terbaik dimasanya. Dalam bidang militer ia dididik oleh Salahaka Sula dan salahaka Ambon, keduanya merupakan panglima kerajaan Ternate. Sehingga pada usia yang relatif muda ia telah diangkat menjadi Kaicil Paparangan (Panglima tertinggi angkatan perang).
    Ia dilahirkan dan dibesarkan ketika daerahnya berada dalam cengkraman imperialis Portugis. Portugis tiba di Ternate pada tahun 1911 M dipimpin oleh admiral Fransesco Serrano. Mereka diterima baik oleh sultan Bayanullah yang waktu itu menjadi sultan Ternate. Tetapi karena tabiatnya yang tidak baik, kedatangannya menyulut api peperangan . Penerus Bayanullah, sultan Maharani Noekilla dengan tegas menyatakan perang melawan Portugis. Penggantinya, sultan Tabarija juga demikian, mengobarkan perlawanan hingga ditawan di Goa dan akhirnya meninggal di Malaka.
   Ayahnya, sultan Chairun Janil juga meneruskan perlawanan, sebelum akhirnya gugur juga secara tragis, raganya hancur dan jantungnya diambil oleh serdadu Portugis untuk dipersembahkan kepada raja muda Portugis di Goa India (1570 M). sang ayah inilah yang memberi semangat dan kesadaran sebagai bangsa merdeka, ketika ia diangkat menjadi sultn Ternate yang ke-25, pada usianya yang sudah matang (40 tahun)
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda