ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM INDONESIA > Ahli Tafsir & Penterjemah > Salim Bahresy

 
 
 
 
 
 
 
 

Salim Bahresy

 

SALIM BAHRESY (1916-1999 M),
 
“ Banyak kitab karya ulama besar Islam yang sangat bagus dan bermutu tapi belum banyak dimamfaatkan masyarakat karena keterbatasan bahasa” (Salim Bahresy)
 
Penterjemah kawakan Indonesia (dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia). Ia menterjemahkan     beberapa
kitab karya-karya ulama besar, terutama kitab-kitab tafsir dan hadits.
     Ia lahir dan dibesarkan di kampung Ampel, sebuah komunitas keturunan arab, dekat Masjid Ampel Surabaya, jawa Timur. Ia merupakan   lulusan   Al Khairiyah, sekolah Islam yang semua pengajarnya berasal dari Hadramaut. Setiap pagi usai shalat subuh, setelah mengisi ceramah, ia mempunyai kebiasaan membaca buku, dan selebihnya antara jam 8 - 10 pagi, ia gunakan untuk membaca dan mengetik hasil terjemahannya. Selebihnya ia gunakan untuk istirahat dan aktifitas sehari-hari lainnya, seperti menerima tamu atau mengisi ceramah diberbagai mesjid di Surabaya. Keistiqamahannya dalam menulis (mengetik) setiap 2 jam itu adalah buah dari kebiasaannya membaca yang telah ia lakukan sejak kecil.
    Pada usia senjanya, ia masih tetap memberikan ceramah rutin di beberapa Masjid setelah usai Maghrib. Materi ceramahnya tentang tafsir dan hadits selalu diikuti banyak peminat. Ia meninggal pada usia 83 tahun. Dua bulan menjelang meninggal duni, ia masih menyelesaikan terjemahan Kitab Zaadul Muslim Fi Mattafaq Bukhari Muslim, suatu kitab kumpulan hadits yang tergolong tebal.
    Dengan menterjemahkan puluhan buku, Salim Bahresy telah banyak memberikan andil dalam perkembangan khazanah Islam di Indonesia. Buku-buku hasil terjemahannya hampir semua menjadi pegangan bagi banyak kalangan umat Islam di Indonesia dan negeri jiran (Malayasia dan Singapura).    
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda