ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAINTIS > Ahli Matematika > Muhammad al Fazari

 
 
 
 
 
 
 
 

Muhammad al Fazari

 
AL FAZARI, MUHAMMAD (w. 796 atau 806 M)
 
     Seorang filsuf muslim, astronom dan ahli matematika, putra dari Ibrahim al fazari. Ia banyak menterjemahkan buk-buku sains ke dalam bahasa Arab dan Persia. Ia juga merupakan astronom muslim pertama yang membuat astrolobe, alat untuk mengukur tinggi bintang. Ia pernah mendapat tugas untuk menterjemahkan ilmu angka dan ilmu hitung, serta ilmu astronomi India yang bernama Sind Hind, oleh khalifah Al Mansyur dari Abbasiyah.
    Nama Abu Abdallah Muhammad ibn Ibrahim Al fazari. Ia merupakan anak dari Ibrahim Al fazari.
    Sepanjang kebersamaannya dengan Ya’qub ibn Thariq dan ayahnya, ia membantu menterjemahkan teks astronomi India oleh Brahma gupta (abad 7 M), Brahma Sphuta Siddhanta, ke dalam bahasa Arab sebagai Az jiz ala Sini al Arab atau kitab Sindhind. Terjemahan ini dimungkinkan sebagai saran penting dalam tranmisi angka hindu dari India ke dalam Islam.
 
(Adeng Lukmantara)

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda