ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAINTIS >  Ahli Astronomi (Ahli Ilmu Falak) > Ibn Sa'ad al Harawi

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibn Sa'ad al Harawi


IBN ABI SA’AD AL HARAWI (w. 380 H/ 990 M)
Astronom & ahli matematika
 
      Seorang astronom dan ahli matematika. Ia bersama Abu Ja’far al Khazin berpartisipasi dalam sebuah observatorium yang dibangun oleh Al fadhl Ibn Al Amid (wazir zaman Rukhn al daulah) di Rayy.
      Nama Abu al fadhl Ahmad ibn Abi sa’ad al Harawi. Disamping sebagai astronom, ia juga mempunyai keahlian dalam bidang kedokteran dan rekayasa tekhnik.
      Ia meninggal anatara 380 H/ 990 M dan 390 H/ 1000 M.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda