ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Peristiwa Hijrah > Julaibib

 
 
 
 
 
 
 
 

Julaibib

 
JULAIBIB
 
     Salah seorang pemuda madinah, yang sifat fisiknya yang rendah, meyebabkan ia kurang dikenali di kota Madinah, yang menyebabkan orang Madinah waktu iru kurang menyenanginya. Selepas peristiwa hijrah, Nabi kemudian mengangkat harkat derajat dalam suatu haditsnya: “Sesungguhnya Julaibib ini sebagian daripada aku dan aku sebagian daripada dia.” Bahkan Nabi kemudian menikahkannya dengan seorang wanita Madinah yang sholehah.
      Ia mengikuti peperangan bersama nabi, dan gugur dalam sutu pertempuran. Dan jenazahnya dimakamkan kemudian dimakamkan oleh Nabi Muhammad SAW.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda