ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Peristiwa Hijrah > Haris bin Kildah

 
 
 
 
 
 
 
 

Haris bin Kildah

 

HARIS BIN KILDAH (w. 50 H)
 
      Sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Thaif. Ia terkenal sebagai dokter dan juga filsuf. Dan terkenal sekali sebagai orang yang ahli dalam membuat puisi.
     Ia lahir di masa jahiliyahdan hidup semasa dengan Nabi Muhammad dan Khalifaurasyidddin. Ia pergi ke Persia dalam rangka mempelajari kedokteran.
      Ia mempunyai karya tulis seputar kedokteran, antara lain buku polemic kedokteran antara dia dengan kisra.   
       Ia meninggal pada masa khalifah Muawiyah.

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda