ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Peristiwa Hijrah > Amru bin Umayah

 
 
 
 
 
 
 
 

Amru bin Umayah

 
 
AMRU BIN UMAYAH (w. 55 H)
 
    Seeorang sahabat Nabi Muhammad SAW asal Quraisy yang sangat pemberani. Pada perang badar dan perang Uhud ia masih berada dalam barisan kaum musyrikin mekah.
     Nama: Amru bin Umayah bin Khuwailid bin Abdullah ad Dlamiri. Setelah masuk Islam ia berpartisipasi dalam perang Bir Maunah, Ia meninggal dunia di Madinah pada zaman muawiyah bin abu Sofyan dari dinasti Umayah.
      Ia meriwayatkan hadits nabi Muhammad SAW sebanyak 20 hadits.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda