ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Peristiwa Hijrah > Amar bin Ma'd Yakrib

 
 
 
 
 
 
 
 

Amar bin Ma'd Yakrib

AMAR BIN MA’D YAKRIB (w.21 H)
 
     Sahabat Nabi yang masuk Islam pada tahun 9 H. Sepeninggal Rasulullah, ia sempat murtad dan bertaubat kembali, serta menjadi muslim yang baik,
       Ia sempat mengikuti perang Yarmuk. Disni ia terluka parah dan matanya tercongkel sebelah. Dan dalam perang Qodisiyah, ia juga menderita luka parah, dan ia meninggal dalam perang Nahawand.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda