ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Peristiwa Hijrah > Akra bin Habis

 
 
 
 
 
 
 
 

Akra bin Habis

 
AKRA’ BIN HABIS (w. 31 H/ 651 M)
 
    Sahabat nabi Muhammad SAW. Ia termasuk pemuka masyarakat arab di zaman jahiliyah.
     Nama: Akra bin Habis bin Iqal ad Darimi. Ketika delegasi bani darim datang menemui Rasulullah, ia ikut di dalamnya. Dan disaat itulah ia mengumumkan keislamannya bersama anggota delegasinya.
       Ia mengikuti Khalid bin Walid dalam banyak peperangan di Yamaimah dalam konfrontasi dalam melawan kaum murtad. Ia juga sempat mengikuti perang dalam penaklukan Irak. Tetapi ia terluka parah.
     Ia meninggal syahid dalam perang Khauzjan.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda