ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Peristiwa Hijrah > Adi bin Hatim

 
 
 
 
 
 
 
 

Adi bin Hatim

 

ADIY BIN HATIM (w. 67 H)
 
      Sahabat nabi, yang terkenal sebagai sosok sahabat yang dermawan, mulia dan terpandang di tengah kaumnya dan kalangan Arab.
      Nama: Adiy bin Hatim bin Abdullah bin Sa’ad bin Hasyraj ath Tha’I, dan biasa dipanggil dengan Abu Tharif. Sebelum masuk Islam, ia menganut agama Nasrani (Kristen). Ayahnya, Hatim ath Tha’I adalah sosok yang terkenal sangat dermawan di kalangan Arab.
      Ia berkunjung kepada Nabi pada tahun 9 H, lalu ia mengikrarkan diri masuk Islam dihadapan beliau. Dan Rasuullah sangat menghormatinya.
     Ia pernah datang ke Madinah setelah perang Yamamah, untuk menemui khalifah Abu Bakar sambil membawa hasil pungutan zakat dari kaumnya. Ia juga pernah ikut dalam ekspedisi untuk membebaskan wilayah Irak, perang Al Qodisiyah dan perang Al Jisr. Ia tinggal di Kufah, dan ikut dalam perang Shiffin yang bersama Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan.
     Ia meninggal pada tahun 67 H, dan meriwayatkan 66 hadits Nabi.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda