ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Peristiwa Hijrah > Abdullah bin Salam

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdullah bin Salam

 
ABDULLAH IBN SALAM (w. 43 H)
 
     Salah seorang sahabat nabi Muhammad SAW yang mula-mula menganut agama Yahudi, dan segera masuk islam setelah Nabi datang (hijrah) ke Madinah.
    Ia mengikuti perang dalam penaklukan Baitulmakdis di era khalifah Umar bin Khaththab. Ia meninggal di Madinah.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda