ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Peristiwa Hijrah >  Jubair bin Mu'tim bi Adi

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jubair bin Mu'tim bi Adi

 

JUBAIR BIN MUT’IM BIN ADI (w, 57 H)
 
     Sahabat Nabi Muhammad dari kaum Quraisy Mekah. Ia termasuk pakar genetis / silsilah Quraisy. Ia masuk Islam antara perang Hudaibiyah dan penaklukan kota Mekah.
      Ia meninggal dunia pada era khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda