ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Futuh Mekah > Suraqah bin Malik

 
 
 
 
 
 
 
 

Suraqah bin Malik

SURAQAH BIN MALIK (w. 24 H)
 
   Sahabat yang berhasil mengejar Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi ketika hendak membunuh nabi dari belakang, kudanya terperosok di pasir, sehingga ia jatuh. Atas permohonannya kepada nabi, ia minta dibebaskan, dengan syarat tidak memberitahukan kepada siapapun.
      Ia masuk Islam saat penaklukan kota Mekah (Futuh Mekah). Ia meninggal dunia pada masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda