ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Yang Masuk Islam Setelah Futuh Mekah > Abu Sofyan bin Harb

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Sofyan bin Harb

 

ABU SOFYAN BIN HARB (w. 31 H/ 652 M)
 
      Sahabat Nabi yang masuk Islam setelah Mekah jatuh (Futuh Mekah). Pada mulanya ia merupakan musuh nomor satu umat Islam, dimana ia menjadi pemimpin pasukan musyrikin Quraish dalam perang Uhud dan perang Khandaq.
     Nama Sakhar bin harb bin Umayah, dan terkenal dengan nama Abu Sofyan. Ia termasuk orang kaya kaum quraisy Mekah.
     Anaknya, Muawiyah bin Abu Sofyan,, dikemudian hari mendirikan daulah bani Umayah.
                                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda