ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Wanita > Ummu Fadl lubaba

 
 
 
 
 
 
 
 

Ummu Fadl lubaba

UMMU FADL LUBABA (abad 1 H)
 
     Istri Abbas bin Abdul Muthalib yang diakui sebagai wanita kedua yang memeluk islam, pada hari yang sama dengan Khadijah.
       Nama: Lubabah binti al Harits bin Huzn bin Bajir bin Hilaliyah atau lebih terkenal dengan nama Ummu al Fadl Lubaba. . Ummu Fadhl adalah salah satu dari empat wanita yang telah dinyatakan keimanannya oleh Muhammad
     Ummu Fadhl adalah wanita pemberani, dialah yang membunuh musuh islam, Abu Abdul Muthalib. Ia meninggal di era khalifah Utsman bin Affan.
             Tentang Ummu Fadhl ini Abdullah bin Yazid berkata:

Tiada seorangpun yang melahirkan orang-­orang yang terkemuka
seperti yang aku lihat sebagaimana enam putra Ummu Fadhl
Putra dari dua orang tua yang mulia
Pamannya Nabiyul Musthafa yang mulia
Penutup para Rasul dan sebaik-baik rasul

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda