ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Wanita > Shafiyah al Qursiyah

 
 
 
 
 
 
 
 

Shafiyah al Qursiyah

SHAFIYYAH AL QURSYIAH (w. 20 H)
               
      Sahabat Nabi dari kalangan wanita. Ia merupakan bibi Nabi, dan masuk islam sebelum peristiwa hijrah,dan ia juga ikut dalam hijrah ke Madinah.
     Nama: Shafiyah binti Abdul Muthalib bin Hasyim. Ia merupakan ibu dari Zubeir bin Awwam. Ia ikut dalam perang uhud, sehingga   kematian adiknya yang mengenaskan, Hamzah bin Abdul Muthalib. Meskipun ia sangat tertekan, tetapi ia sangat sabar,dan ia ikut mensholati Hamzah. Ia ikut juga dalam perang ahzab.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda