ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Zaid bin Arqom

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaid bin Arqom

 

ZAID BIN ARQAM (w. 68 H)
 
    Salah seorang sahabat nabi Muhammad SAW dari kalangan anshar suku Khadraz.
    Nama: Zaid bin Arqam bin Yazid bin Qais bin Nukman bin Malik bin Agar bin Tsalabah bin Kaab bin Khajraj. Ia menyertai Nabi Muhammad SAW dalam 17 kali peperangan, dan yang pertama ia ikuti adalah pada Perang Khandaq.
   Ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda