ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Ubadah bin Shamit

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubadah bin Shamit

 
UBADAH BIN SHAMIT (w. 24 H)
 
       Sahabat dari kalangan anshar (asli madinah), dan merupakan salah satu dari 12 pemimpin dalam baiat Aqabah 2. Ia termasuk salah satu dari 5 orang yang hapal Al Qur’an dari kalangan anhar.
     Nama Ubadah bin Shamit bin Qais al Anshari al khdrazi, dan biasa dipanggil Abu Walid. Istrinya adalah sahabat besarUmmu haram bintiMalham.  Ia pernah bersumpah untuk tidak jadi amir (gubernur). Atas dua orang untuk selama-lamanya.
     Umar bin khaththab pernah menugaskan sebagai guru kepada penduduk Syam bersama Abu darda dan Mu’adz bin jabal.
    Pada era khalifah Umar bin Khathtab, ia menjadi orang kedua dalam penaklukan Mesir (komandannya Amr bi Ash). Dan ia juga yang memimpin armada Islam dalam penaklukan Cyprus.
      Ia termasuk orang yang menentang keras politik pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat Muawiyah menjadi gubernur Syam. Dan ia adalah orang pertama yang menjabat hakim di pelestina pada masa pemerintahan Mu’awiyah bin Abu Sufyan ketika ia menjadi khalifah.
      Ia meninggal di Ramallah, Pelestina pada tahun 24 H. Ia meriwayatkan 181 hadits.
 
(Adeng Lukmantara Collection)
Referensi:

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda