ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Tsabit bin Dlahhak

 
 
 
 
 
 
 
 

Tsabit bin Dlahhak

 
TSABIT BIN DLAHHAK (w. 64 H)
 
    Sahabat Nabi dari suku Aus Madinah. Nama: Tsabit ibn Khalifah Asyhali al Ausi Al Madani dan dijuluki Abu Zaid. Ia ikut serta dalam peristiwa Bait ar Ridwan. Ia di bonceng Nabi Muhammad dalam perang Khandaq.
    Ia meriwayatkan 14 hadits Nabi Muhammad SAW.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda