ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Hassan bin Tsabit

 
 
 
 
 
 
 
 

Hassan bin Tsabit

 
HASSAN BIN TSABIT (w. 50 H)
 
      Sahabat Nabi dari kalangan anshar, yang digelari Sya’ir ar rasul (penyair Rasul). Nabi bersabda:” Sesungguhnya Allah mengokohkan Hasan dengan ruhul qudus (jibril) disaat ia membanggakan dan membela Rasulullah.”
Nama Hassan bin Tsabit bin Munzhir al Khadradzi al Anshari, biasa dipanggil Abu Walid. Ia menjadi penyair kaum anshhar di masa jahiiyah dan menjadi penyair rasul dimasa Islam. Ia berumur panjang (120 tahun), yang setengahnya dimasa jahiliyah dan setengahnya dimasa Islam. Rasulullah sengaja meletakan podium di Masjid Nabawi khusus untuk Hasan bin Tsabit. Diatas podium ini Hasan membangga-banggakan Rasulullah dengan syairnya.
Ia mengalami kebutaan dimasa tuanya, dan meninggal di Madinah. Kumpulan syairnya sekarang telah dicetak dan dipubikasikan secara luas.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda