ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Abu Umamah

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Umamah

 
 
ABU UMAMAH (w. 1 H)
 
     Sahabat Nabi dari kaum anshar, dan termasuk yang awal dari kaum ini. Ia mengikuti baiat aqabah 1 dan baiat aqabah 2. Dan dialah orang yang pertama mengucapkan baiat pada malam baiat aqabah dan dialah yang pertama membawa Islam ke Madinah.
     Nama Asad bin zararah. Ia merupakan kepala suku di Yatsrib (nama kota madinah sbelum hijrah Nabi).

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda