ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Abu Darda

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Darda

ABU DARDA (w. 32 H)
 
      Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, ahli zuhud, seorang budiman dan ahli hikmah luar biasa. Ia adalah orang yang dikuasai oleh kerinduan yang amat sangat untuk melihat hakekat kebenaran. Ia selalu mengajarkan berbuat baik dalam persaudaraaan dan membina hubungan manusia dengan manusia atas dasar kejadian tabiat manusia itu sendiri.
     Nama: Uwaimir bin Zaid bin Qais, seorang sahabat perawi hadist dari Anshar, dari kabilah Khajraj. Ia termasuk orang yang hapal al-Quran dari Rasulullah SAW.
      Dalam perang Uhud Rasulullah bersabda mengenai dirinya “ Prajurit berkuda paling baik adalah Uwaimir” Beliau ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman Al Farisi. Dia mengikuti semua peperangan yang terjadi setelah perang Uhud.
     Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, Abu Darda’ diangkat menjadi Hakim di daerah Syam, Ia adalah mufti (pemberi fatwa) penduduk Syam dan ahli Fiqh penduduk Palestina.
     Dalam bidang hadits, ia meriwayatkan hadits dari Aisyah dan Zaid bin Tsabit, sedangkan yang meriwayatkan darinya ialah anaknya sendiri Bilal dan istrinya Ummu Darda’. Hadits yang dia riwayatkan mencapai 179 hadits.
      Ia meninggal pada tahun 32 H di dasmaskus. Tentang Abu darda ini, Masruq berkata:” Aku mendapatkan ilmu Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam pada enam orang diantaranya dari Abu Darda“.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda