ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Abu Burdah al anshari

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Burdah al anshari

 

 

 
ABU BURDAH AL ANSHARI (w. 41 H)
 
      Sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadisnya banyak diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan Abdurrahman bin Jabir dalam kitab “memerangi orang-orang murtad”
     Nama Hani bin Niar bin Amru Al-Balwa, paman Barraa bin Azib. Ia ikut dalam Perang Badar. Ia meninggal dunia di awal Kekhalifahan Muawiah.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda