ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Abdullah bin Zaid bin Tsalabah

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdullah bin Zaid bin Tsalabah

 
ABDULLAH BIN ZAID BIN TSALABAH (w. 32 H)
 
   Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Anshar suku Khadraz, dan dialah yang pernah memimpikan bunyi adzan dikumandangkan.
    Nama Abdullah bin Zaid bin Tsalabah Al- Anshari Al-Khajraji, dijuluki dengan Abu Muhammad. Ia tinggal di Madinah.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda