ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Abdullah bin Ruwahah

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdullah bin Ruwahah

 
ABDULLAH IBN RUWAHAH (w. 8 H)
 
     Sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Anshar suku Khadraj, yang terkenal sebagai pujangga dan penyair. Ia juga merupakan salah satu dari 3 panglima perang yang gugur dalam perang mu’tah.
   Ia termasuk orang yang memeluk agama Islam dari sejak dini yang merupakan salah seorang pimpinan dalam baiat Aqabah. Ia merupakan salah seorang  dari 12 orang (dari 73 orang) anshar yang dibaiat di bukit aqabah sebelum nabi hijrah.
   Ia mengikuti perang Badar dan peperangan-peperangan sesudah itu, akhirnya ia meninggal dalam perang Mu’tah, sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa di medan perang. Ia menjadi panglima ke-3 dalam perang Mu’tah setelah Ja’far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan ketiga-tiganya tewas  semua.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda