ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar > Abbad bin Bishr

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbad bin Bishr

 
ABBAD IBN BISHR (606-632 M)
 
    Seorang pemuda Madinah dari golongan anshar yang masuk Islam ketika berumur 15 tahun, hasil usaha mubaligh (penda’wah) Mush’ab ibn Umair. Ia merupakan pemuda yang gigih dalam mencari ilmu dan tangguh di medan perang.
    Sewaktu hijrahnya orang mekah ke madinah, yang kemudian dinamakan kaum muhajirin. Ia dipersaudarakan dengan Amar bin Yasir. Ia pernah menjaga perkemahan tentara Islam bergiliran berrsama Amar bin yasar ketika Bani Najd merancang untuk membuat serangan ke kota Madinah.
     Dalam perang Al Yamamah ia bersama 400 orang anshar membuat serangan yang mengoyak atas pasukan Musailamah.   Ia gugur dalam perang ini.
 
By: Adeng Lukmantara
Referensi: lihat daftar pustaka

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda