ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar >  Sa'ad bin Khaitsamah

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sa'ad bin Khaitsamah

 

SA’AD BIN KHAITSAMAH (w. 2 H)
 
       Sahabat Nabi dari kalangan anshar (asli madinah). Ia merupakan salah satu dari 12 pemimpin dalam baiat Aqabah II di bukit Aqabah menjelang peristiwa hijrah.
 Ia ikut dalam perang Badar, dan gugur dalam perang tersebut pada tahun 2 H.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda