ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar >  Abu Dujanah al anshari

 
 
 
 
 
 
 
 

 Abu Dujanah al anshari

ABU DUJANAH ANL ANSHARI (w. 11 H)
 
       Sahabat Nabi Muhammad dari kaum Anshar. Ia mengikuti perang Badar dan meninggal dunia dalam perang Yamamah. Ia ikut serta melawan Musailamah.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda