ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat dari Kalangan Anshar >  Abdullah bin Zaid bin ashim

 
 
 
 
 
 
 
 

 Abdullah bin Zaid bin ashim

 

ABDULLAH BIN ZAID BIN ASHIM AL ANSHARY (7-63 H)
 
   Sahabat NabiMuhammad SAW dari kalangan anshar. Nama  Abdullah bin Zaid bin Ashim bin Kaab An-Naggari Al-Anshari, dijuluki Abu Muhammad.
      Ia tinggal di Kota Madinah dan sempat mengikuti Perang Badar. Dan dialah yang membunuh Musailamatul Kazzab di waktu Perang Yamamah.
       Dalam bidang hadits ia meriwayatkan 48 buah hadis dan gugur dalam peristiwa Harrah tahun 63 H/683 M.
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda