ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat Nabi putra Sahabat > Abdullah bin Zuber

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdullah bin Zuber

 
ABDULLAH IBN ZUBAIR (w. 73 H)
 
   Sahabat Nabi Muhammad SAW, dan merupakana putra  pasangan Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar.
  Dia ikut serta dalam berbagai penaklukan. Ia juga ikut dalam pemberontakan terhadap KhalifahAli binAbi thalib, yang dipimpin oleh Ayahnya, Zubeir, Thalhah dan Aisyah, dalam perang Jamal.
 Ia minta bela atas penguasa Umaiah di Hijaz, beliau mengklaim dirinya sebagai khalifah sepeninggal Yazid bin Muawiah dengan membuat kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Kekuasaannya berkelanjutan selama sembilan tahun akhirnya ditumbangkan oleh Hajjaj As Tsaqafi dalam suatu peperangan di Mekah.
 
by: Adeng Lukmantara
Referensi:
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda