ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Sahabat Nabi putra Sahabat > Abdullah bin Amr

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdullah bin Amr


ABDULLAH IBN AMR (7 SH-65 H)
 
       Salah seorang dari 4 serangkai yang disebut al abdallah (Abdulllah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas), yang banyak meriwayatkan Hadits Nabi,
       Nama Abdullah bin Amr bin Ash. Ia lebih dulu masuk Islam dari pada ayahnya, Amr bin Ash. Pada masa jahiliyah, ia sudah pandai menulis dan mahir berbicara bahasa Ibrani. Setelah masuk Islam, ia gemar berpuasa, shalat malam dan mengkhatamkan Al Qur’an. Ia pernah meminta ijin dari Rasulullah untuk menuliskan apa-apa yang didengar dari Nabi, dan beliau mengijinkan.
      Ia ikut dalam berbagai peperangan dengan bersenjatakan 2 pedang. Ia membawa panji ayahnya dalam perang Yarmuk, dan ikut memberontak bersama Muawiyah terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin.
      Ketika Muawiyah berkuasa, ia diangkat menjadi gubernur Kufah dalam tempo singkat. Ia termasuk orang yang menolak membaiat Yazid, pengganti Muawiyah sebagai khaifah. Ia kemudian mengasingkan diri dipinggiran kota Asqalan.
      Ia mengalami kebutaan dimasa tuanya dan meninggal dalam usia 72 tahun di Syam. Ia meriwayatkan 700 hadits nabi.
 
by: Adeng Lukmantara

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda