ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Pemeluk Islam Awal > Utbah bin Ghazawan

 
 
 
 
 
 
 
 

Utbah bin Ghazawan

 
UTBAH IBN GHAZAWAN (40 SH - 17 H)
 
      Sahabat Nabi, dan termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Ia merupakan seorang pemanah yang ulung.
      Nama: Utbah bin Ghazawan bin Jabir bin Wuhaib Al haritsi al Mazinim, dan biasa dipanggil Abu Abdillah. Ia lahir tahun 40 sebelum hijrah.
      Setelah masuk Islam, orang kafir Quraisy menyiksanya, tetapi tetap tabah. Ia kemudian ikut hijrah ke Habasyah (Ethiopia) dan kemudian ke Madinah. Di madinah ia dipersauadarakan dengan Abu Dujanah.
     Pada masa khalifah Umar bin Khaththab, ia diutus ke Ablah, Persia, memipin pasukan dengan jumlah yang besar, sehingga Ablah dapat dibebaskan. Dan setelah dibebaskan nama kota ini ia rubah dengan nama Bashrah., dan mendirikan mesjid. Umar menginstruksikan agar ia tetap tinggal di kota Bashrah dalam rangka mengajarkan Islam kepada pendudu setempat. Kemudian ia menggerakaan pasukannya menuju kota Maisan dan Abdzaqubadz. Kedua kota ini dapt dibebaskan. Ia ikut juga dalam perang Al Qodisiyah yang dipimpin oleh Sa’ad bin Abi Waqqas.
     Ia pernah mengajukan mengundurkan diri dari jabatan gubernur Bashrah kepada khalifah Umar, tetapi Umar menolak. Ia meninggal di kota Bashrah pda tahun 17 H. Ia meriwayatkan 4 hadits nabi.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda