ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Pemeluk Islam Awal > Usman bin Mazh'un

 
 
 
 
 
 
 
 

Usman bin Mazh'un

 
UTSMAN BIN MAZH’UN (w. 1 H)
 
        Sahabat Nabi, termasuk ahli hikmah (orang bijak) Arab di era jahiliyah, dan termasuk orang yang mula-mula masuk Islam (urutan ke-14).
        Nama Utsman bin Mazh’un bin Habib bin Wahb Al Jamhi, biasa dipanggil Abu Saib. Ia merupakan orang ahli hikmah di era jahiliya, dan telah melarang minum khamar. Dan ketika Islam datang, ia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam.
      Ia pernah disiksa kaum Quraisy, karena itu ia dan beberapa sahabat ikut hijrah ke Habasyah (Ethiopia). Kemudian mereka kembali karena mengira orang Quraisy telah memeluk Islam. Tetapi dugaan itu meleset, tatkala akan masuk kota Mekah. Sehingga Utsma memohon jamainan keamanan kepada Walid bi Mughirah. Tetapi ditengah jalan, ia menolak jaminan Walid, dan memasuki mekah dengan berjalan kaki.
      Ketika masuk Mekah, orang Quraisy memukulnya  mengenai satu matanya. Hal ini menjadikan ejekan Walid bin Mughirah, karena menolak jaminannya. Lalu Utsman berkata:” Demi Allah, sesungguhnya mataku yang masih sehat ini membutuhkan seperti apa yang menimpa mataku yag sebelahnya. Sesungguhnya aku berada dalam perlindungan dzat yang lebih kuat dan lebih kuasa dari anda.”
      Ia juga ikut hijrah ke madinah. Di madinah ia memilih hidup sebagai zahid dan lajang (membujang). Sehingga Rasulullah pernah melarangnya hidup membujang dan berkelana di muka bumi karena zuhud.
      Ia meninggal di madinah beberapa saat setelah hijrah, sehingga ia merupakan orang muhajirin pertama yang meninggal di Madinah, dan termasuk yang pertama yang dimakamkan di pemakaman Baqi’.
      Saat melayat rasulullah berkata:” Semoga Asllah mengasihimu, wahai Abu Saib. Anda telah meninggalkan dunia sebelum anda mengambil sesuatu darinya dan duniapun tidak mengambil sesuatu dari anda.”
     Dan ketika pemakaman putrinya, Ruqayah, Rasulullah berkata:” Susulah pendahulu kami yag baik, Utsman bin Mazh’un.
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda