ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Pemeluk Islam Awal > Thulaib bin umair

 
 
 
 
 
 
 
 

Thulaib bin umair

 
 
THULAIB BIN UMAIR (w. 13 H)
 
      Sahabat Nabi asal Quraisy. Ia termasuk penganut Islam awal (periode Mekah). Ia ikut berhijrah ke Abesinia (etiopia).
      Nama: Thulaib bin Wahab bin Abi Katsir bin Qusai. Ia adalah orang pertama menumpahkan darah kaum musyrikin dalam sejarah Islam. Ia mengikuti perang badar dan berbagai peperangan bersama nabi. Dan ia gugur dalam perang Ajnadin.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda