ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Pemeluk Islam Awal > Sa'ad bin Abi Waqqash

 
 
 
 
 
 
 
 

Sa'ad bin Abi Waqqash

 
SA’AD BIN ABI WAQQASH ( 23 SH-    H)
 
      Sahabat Nabi, termasuk orang yang mula-mula masuk Islam, dan salah seorang dari 10 orang yang diberitakan nabi akan masuk surga. Ia juga terkenal sebagai komandan perang untuk penaklukan Persia, dan termasuk orang yang ahli dalam memanah. Dan ia dikatakan sebagai orang yang pertama memanah dalam perang di jalan Allah..
      Nama Sa’ad bin Malik ibn Uhaib ibn Abd Manaf az Zuhri, dan biasa dipanggil Abu Ishaq, dan digelari paris al Islam. Lahir di Mekah tahun 23 sebelum hijrah. Ia masuk Islam pada usia 17 tahun, dan termasuk yang mula-mula masuk Islam. Saat mengetahui Sa’ad masuk Islam, ibunya melakukan mogok makan agar Sa’ad meninggalkan Islam, hingga ibunya pinsan. Sa’ad teap bersikukuh pada pendiriannya, memegang teguh islam. Peristiwa Sa’aad ini yang salah satu sebab (asbabul nuzul) Qur’an Surat Al Ankabut ayat 8 (lihat Hadits Bukhary).
     Tatkala terdengan berita gugurnya 4000 tentara muslim dalam pertewmpuran Al Jisr dalam penaklukan Persia. Umar bin Khathab yang waktu itu sebagai khalifah, nyaris akan memimpin sendiri serangan ke Persia. Tetapi hal ini tidak disetujui kaum muslimin, dan atas saran Abdurrahman bin Auf, Umar kemudian mengangkat Sa’ad bin Abi Waqqas sebagai komandan (jendral) dalam penaklukan Persia.
      Dalam perang Al Qodisiyah, pasukannya dapat mengalahkan tentara Persia hingga Nahrawand, kemudian ke Al Mada’in. Ia kemudian diangkat menjadi gubernur Irak.
      Ketika Umar bin Khaththab meninggal, ia salah seorang dari 6 orang yang ditunjuk Umar untuk memilih salah satu diantara mereka yang menjadi khalifah sepeninggalnya. Dan ketika terjadi pemberontakan Muawiyah terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib, ia berusaha menghindarinya dan menolak untuk mendengar beritanya.
       Ia kehilangan penglihatannya di akhir hayatnya. Ia meinggal di istananya di daerah Al Aqiq, suatu daerah sekitar 5 mil dari kota Madinah, ada tahun 55 H (dalam usia 80 tahun). Sa’ad adalah sahabat yang terakhir meninggal di kalangan muhajirin.
     Dalam hadits, ia meriwayatkan 271 hadits Nabi.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda