ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Pemeluk Islam Awal > Arqam bin Abi Arqam

 
 
 
 
 
 
 
 

Arqam bin Abi Arqam

 

AL ARQAM BIN ABI ARQAM (673-675 M)
 
      Sahabat Nabi, dan merupakan sahabt ke-7 dari As Sabiqun al awwalun (orang yang mula-mula masuk Islam).
      Nama: Al Arqam bin Abi Araqam, dan terkenal dipanggil Abu Abdillah, sehingga lengkapnya Abu Abdillah Al Arqam bin Abi Arqam. Ia merupakan seorang pengusaha yang berpengaruh dari suku Makhzum dari kota Mekah. Rumahnya, yang terkenal dengan sebutan dar al arqam (rumah arqam), berlokasi di bukit safa, dijadikan tempat pengkaderan umat Islam awal secara sembunyi-sembunyi. Sehingga dapat disebutkan dari rumah arqamlah madrasah pertama kali ada. Al Arqam juga ikut serta dalam hijrah ke Madinah.
 
by: Adeng Lukmantara

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda