ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Pemeluk Islam Awal > Abu Salamah al Makhzumi

 
 
 
 
 
 
 
 

Abu Salamah al Makhzumi

 

ABU SALAMAH  AL MAKHZUMI (w. 3 H)
 
      Sahabat Nabi dan termasuk penganut islam awal (periode mekah), dan mengikuti hijrah ke habasyah dan kemudian madinah.
      Nama: Abdullah bin Abdul Asad. Ia merupakan saudara sesusuan Nabi. Ia menikah dengan Hindun binti Hudzaifah. Ia beserta istrinya ikut hijrah ke habasyah / abesinia (etiopia).
      Di Habasyah dari istrinya ia mempunyai anak yang bersama Salamah. Sepulang dari etiopia ia kemudian hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, istrinya melahirkan tiga anak lagi: Umar, Rukayah, Zainab.
     Ia gugur dalam perang uhud a tahun 3 H, dan termasuk orang yang pertama diberikan daftar amalnya dengan tangan kanannya kelak.
      Istrinya yang menjanda kemudian dinikahi oleh Rasulullah pada tahun 4 H.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda