ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Istri & Keluarga Nabi > Zainab binti Jahsyin

 
 
 
 
 
 
 
 

Zainab binti Jahsyin

 
 
ZAINAB BINTI JAHSYIN (33 SH-20 H)
 
       Ummul mu’minin, istri Nabi Muhammad, dan termasuk yang mula-mula masuk Islam. Rasulullah mensifati zainab dengan Al Awwahah (wanita yang khusyu’ dalam ibadah).
    Nama Zainab binti Jahsyin bin Ri’ab al Asadiyah. Lahir tahun 33 sebelum hijrah. Sebelum masuk Islam ia bernama Barrah, lalu nabi menamainya Zainad. Ia berparas cantik dan merupakan putri bibi nabi, Umaimah binti Abdul Muthalib.
      Pada awalnya, ia dinikahkan oleh Nabi dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian diceraikan. Pada tahun ke-5 H, nabi menikahinya. Dan Rasulullah memberinya mas kawin sebesar 400 dirham. Anas bin Malik pernah berkata:” Rasulullah tidak pernah menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dengan istri-istrinya yang lebih banyak dan lebih utama dari walimah yang dilakukakannya ketika menikah dengan Zainab.”
      Ia merawikan 11 hadits nabi. Ia meninggal pada tahun 20 H dalam usia 53 tahun. Jenazahnya adalah jenazah pertama yang diusung di dalam keranda.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda