ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Istri & Keluarga Nabi > Hafsah

 
 
 
 
 
 
 
 

Hafsah

 
 
HAFSAH (18 SH- 45 H)
 
      Ummul Mu’minin, Istri Nabi Muhammad, dan merupakan putra dari Umar bin Khathtab, sahabat Nabi.
       Nama Hafsah binti Umar bin Khaththab. Lahir di Mekah pada 18 sebelum Hijrah. Ia pernah nenikah dengan Khunais bin Hadzdzafah as Sahmi. Ia masuk Islam bersama suaminya, lalu mereka berdua hijrah ke Madinah. Pada tahun 2 H, suaminya meninggal.
      Setelah menjandaa ayahnya, Umar bin Khaththab menawarkan kepada Utsman, tetapi Utsman menolaknya, kemudian ke Abu bakar, tetapi Abu bakar juga menolaknya, karena ia pernah mendengar nabi pernah bermaksud melamar Hafsah, sehingga Abu Bakar menunda Nabi melamrnya.
      Kemudian nabi melmar dan menikahinya pada tahun ke3 H. Pada perjalanannya, ia pernah berniat menceraikan Hafsah, tetapi kemudian dilarang oleh malaikat jibril.
       Ia merawikan 60 hadits nabi, 10 diantaranya terdapat dala kitab Shahih Bukhary dan shahih muslim.
       Ia meninggal di Madinah pada tahun 45 H.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda