ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Istri & Keluarga Nabi >  Zainab binti Khuzaimah

 
 
 
 
 
 
 
 

 Zainab binti Khuzaimah

ZAINAB BINTI KHUZAIMAH (w. 4 H)
 
     Umul mu’minin, istri Nabi Muhammad yang digelari ummul Masakin (ibu orang-orang masakin), dan termasuk orang yang mula-mula masuk Islam.
     Nama Zainab binti Khuuzaimah bin Harits. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, ia menikah dengan Ubaid bin Harits bin Abdul Muthalib. Sauinya, Ubaidah bin harits, gugur sebagai syahid dalam perang badar pada 2 H. Setelah suaminya gugur, nabi kemudian menikahinya pada tahun 3 H.
       Rumahnya adalah tempat berkumpulnya paraa fakir miskin, sehingga  ia digelari dengan ummul masakin (ibu-ibu orang masakin). Ia meninggal pada tahun 4 H dalam usia 30 tahun. Nabi Muhammad menshalatkan jenazahnya, dan memakamkannya di pekuburan Baqi’.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda