ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > SAHABAT NABI > Istri & Keluarga Nabi >  Zainab binti Ali

 
 
 
 
 
 
 
 

 Zainab binti Ali

ZAINAB BINTI ALI (5- 62 H)
 
       Cucu Rasulullah, dan merupakan putri Ali bin Abi Thalib dari istrinya, Fatimah Az Zahra. Ia meruapakan salah satu dari keluarga nabi yang masih hidup dari pembantaian di Karbala pada 61 H. Ia terkenal wanita yang pemberani dan cerdas, yang dijuluki sebagai otak utama bani hasyim
      Nama zainab binti Ali bin Abi Thalib. Lahir pada tahun 5 H, nabi menamainya dengan nama bibinya, Zainab.  Ia ikut serta dalam hijah ke Irak bersama ayahnya. Ia juga menyaksikan tragedy Karbala, yaitu suatu pembantaian yyang dilakukan terhadap sisasisa keluarga nabi di karbala yang dilakukan oleh dinasti Umayah. Ia menyaksikan pembantaian  terhadap saudaranya, Husein dan anaknya , aun dan Muhammad.
      Zainab terkenal sebagai wanita yang sanagt pemberani, hal ini terbukti ketika menghadapi Abidallahbin Ziyad. Ia juga mendatangi Yazid bin Abi sufyan, yang menjadi dalang pembantaian setelah peristiwa Karbala.
     Ia meninggal pada tahun 62 H.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda