ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Thulun di Mesir > Ahmad bin Thulun

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmad bin Thulun

 
AHMAD BIN THULUN (835-883 M)
 
      Pendiri dinasti Thulun di Mesir dan syuriah yang independen, di era kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad.
      Lahir 23 Ramadhan 220 H/ 835 M, dan meninggal pada tahun 883 M. Ia merupakan anak dari budak berkebangsaan Turki yang bernama Thulun, yang masih berdarah Mongol.   
     Pada zamanya, ia mendirikan masjid yang dianggap sebagai salah satu bangunan paling mgah dalam seni bangun Islam. Menara masjid ini dirancang oleh Lolby al Ma’luf dari Irak, yang banyak dipengaruhi oleh masjid model di Sammara.
    Masjid ini dapat dijadikan sebagai bukti kecerdasan perancangnya dan kebesaran pemerintahannya. Dan masjid ini merupakan salah satu hasil peradaban Islam klasik di Mesir yang sangat mengagumkan.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda