ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Fatimiyah > Ubaidillah al Mahdi

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubaidillah al Mahdi

UBAIDILLAH AL MAHDI (260-         H/ 874-           M)
 
     Pendiri dan pengusa pertama kekhalifahan dinasti Fathimiyah di Afrika Utara. Dinasti ini mengambil nama nenek moyangnya, Fathimah Az zahra, putri rasulullah. Daulah Fatimiah ini pada mulanya berpusat di Maroko kemudian berpindah ke Mesir.
       Ubaidillah lahir di Kuffah. Ia bermazhab Syiah Isma'iliyah berasal dari Irak. Ia di lantik pada tahun 297 H di Qairawan Maroko
     Munculnya gerakan Fathimiyah di Afrika Utara dan mencapai kekuasaan dibawah pimpinan Ubaidillah Al Mahdi, yang berakar pada sekte Syi’ah Ismailiyah yang dokrin-dokrinya berdimensi politik, agama, filsafat dan sosial. Dan para pengikutnya menantikan munculnya imam mahdi. Ubaidillah juga memamfaatkan kontrol dinasti Abbasiyah yang mulai lemah dan daerahnya yang luas tidak terkontrol lagi, yang memuculkan penguasa-penguasa dinasti kecil di daerah.
      Pada  tanggal 4 rabiul Akhir tahun 298 H / 911 M pengumuman pendirian Daulah Fatimiah dibuat diatas mimbar sebagai bertanda berakhirnya Daulah Aghlabiah (184 H-296 H / 800 M-908 M). dan Ubaidillah Al Mahdi digelari Amirul Mukminin.
      Ubaidillah memproklamirkan berdirinya khilafah Fathimiyah yang terlepas dari Baghdad. Wilayahnya yang kini meliputi: Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libia, yang diperintahnya dari Mahdia, ibukota yang dibangun di Tunisia. (Dan oleh penguasa penerusnya pada tahun 972 Mesir dikuasai dan ibukota dipindahkan ke Kairo (Al Qahirat))
     Dinasti ini kemudian dikembangkan oleh penerus-penerusnya, dan pada tahun 972 M, memasuki Mesir. Puncak kejayaan dinati Fathimiyah   terjadi paada masa Al Muizz, Al Aziz dan Al hakim. Puncak kegemilangnnya terjadi di era Al Muizz.
 
(Adeng Lukmantara Collection)
Referensi

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda