ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah > Harun al Rasyid

 
 
 
 
 
 
 
 

Harun al Rasyid

 
HARUN AL RASYID (763 -    M)
 
       Khalifah Abbasiyah kenamaan dari Baghdad, penguasa terbesar dizamannya. Pada masanyalah terdapat kekuasaan muslim yang paling cemerlang, sehingga dilukiskan sebagai negeri seribu satu malam.
      Ia merupakan putra khalifah Abasiyah, Al Mahdi. Lahir di Ray pada Februari 763 M. Ia dididik oleh keluarga Barmaki, Yahya bin Khalid, seorang yang sangat berbakat. Ia menggantikan saudaranya, Hadi, sebagai khalifah pada September 786 H, ketika ia berusia 23 tahun. Tidak lama setelah ia menaiki tahta, ia mengangkat pembimbingnya dan sekaligus gurunya, sebagai perdana mentri (wazir). Selama 17 tahun Yahya dan kedua putranya, Ja’far dan Fazal, mengabdi kepada Harun al Rasyid dengan pengabdian yang besar dan kekuasaan tak terbatas.
     Wilayah kekuasaannya membentang dari wilayah Afrika utara (Ifrika), yang ditetapkan menjadi wilayah otonom dibawah gubernur Ibrahim ibn Aghlob. Pada tahun 171 H, seluruh Kabul dan Hansar digabungkan dengan kerajaan Abbasiyah, yang membentang hingga Hindukush di Timur. Dan ia menempatkan guburnur militer untuk daerah March di Asia kecil, sedang Tarsus di Cicilia dijadikan pangkalan militer yang kuat.
     Tahun 791 M, Byzantium memutuskan perjanjian yang dicapai ketika Khalifah Al Mahdi, dengan menyerang beberpa wilayah Muslim. Pasukan Harun al Rasyid tidak tinggal diam, ia membalas, dan dapat menaklukan kota Matarah dan Ancyra, juga Cyrus. Dan ia juga menggempur Kreta, dan memaksa Byzantium untuk berdamai. Tetrapi ketika Nicepholus merebut singgasana Byzantium, ia melanggar perjanjian, tetai Harun daat mengalahkan asukannya, sehinga sang kaisar Romawi memohon berdamai dengan memberi upeti yang sangat besar. Tetapi kaisar Romawi mengingkari, shingga Harun turun tangan menghadapi kaisar Romawi. Tentara Abbasiyah kemudian menaklukan seluruh asia kecil hingga ke Bithynia di utara dan Mysia di barat. Ia dapat menghancurkan pasukan Nicheporus, Heracles digempur, yang memaksa kaisar Romawi meminta maaf dan Constantinopel tunduk kepadanya.
 
Peran
      Pada masa Harun Al rasyid ini merupakan masa keemasan pemerintahan Abbasiyas di Baghdad dan masa Islam. Keagungan Ar Rasyid terletak pada uayanya dalam menjajaki erdamaian, emerintahannya yang bijaksana, dan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraann rakyatnmya. Ia banyak mengumulkan para intelektual untuk memerintah di kerajaanya yang sangat besar. Dan juga peran Yahya Barmaki dan kedua orang anaknya Ja’far dan Fazal, yang merupakan tokoh penting yang membuat emerintahan Harun menjadi salah satu yang paling agung dalam sejarah umat manusia.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda