ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah > Al Mustarsyid Billah

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Mustarsyid Billah

 
 
AL MUSTARSYID BILLAH (1092-1135 M)
 
      Khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad yang berkuasa dari tahun 1118 hingga 1135 , menggantikan ayahnya, Al Mustazhir..
      Nama Al fadhl bin Al Mustazhir Billah dan digelari Abu Mansur. Lahir pada rabiul Awal 485 H/ April 1092 M, dari ibu bekas budak. Ia dilantik setelah ayahnya meninggal dunia pada Rabiul Awal 512 H/ Juli 1118 M.
     Ia terbunuh di Muraghah pada 16 Dzulkaidah 529 H/ 28 Agustus 1135 M. Ia kemudian digantikan oleh Ar rasyid.

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda