ENSIKLOPEDIA TOKOH & INTELEKTUAL MUSLIM > PENGUASA & NEGARAWAN > Dinasti Abbasiyah > Al Mustadi Liamrillah

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Mustadi Liamrillah

 
AL MUSTADI’ LIAMRILLAH (1142-1180 M)
 
    Khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad yang berkuasa dari tahun 1170 hingga 1180 M, menggnatikan ayahnya, Al Mustanjid.
     Nama Al hasan bin Al Mustanjid billah dan bergelar Abu Muhammad. Seperti pendahulunya, ia terus menduduki kedudukan yang kurang lebi independent dengan seorang wazir dan hanya didukung oleh sebuah angkatan kecil yang cukup untuk gerakan local biasa.
     Pada masanya hidup jendral Salahuddin Al Ayubi, yang menjadi penguasa di Mesir dan menjadi pahlawan perang salib.
    Ia digantikan oleh an nashir.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda